loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrekcja

Dyrektor

mgr inż. Ewa Michalska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Wicedyrektorzy

mgr Lidia Barteczko – nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych analitycznych

mgr Andrzej Barucha – nauczyciel wychowania fizycznego i bhp

dr inż. Marcin Majer – nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych graficznych

Kierownik praktycznej nauki zawodu

mgr Jolanta Argier – nauczyciel chemii, biologii i przedmiotów zawodowych agrobiznesowych

Kierownik laboratoriów

mgr Alicja Jadczak – nauczyciel chemii, biologii i przedmiotów zawodowych analitycznych

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Nauczyciele języka polskiego

mgr Andrzej Dereń

mgr Joanna Kozdraś

mgr Elżbieta Pater

mgr Wiesław Skoczylas

Nauczyciele języka niemieckiego

mgr Agnieszka Koropiecka

mgr Justyna Chodorowska-Barucha

mgr Izabela Janus

mgr Sylwia Sawulska

mgr Anna Wolny

mgr Elżbieta Pędzik

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Mariola Cegłowska

mgr Agnieszka Koropiecka

mgr Anna Gwiozda

mgr Izabela Kołodziejczyk

mgr Marcin Latosiński

mgr Katarzyna Rusek

mgr Przemysław Szpryngiel

Nauczyciele historii, HiT i WOS

mgr Hanna Dobrzyńska-Żywicka

dr Tymoteusz Morela

mgr Dorota Mrowiec-Wach

mgr Joanna Kozdraś

Nauczyciele matematyki

mgr Krzysztof Jarosławski

mgr Joanna Mościńska

mgr Ewa Rakszawa

mgr Renata Szwej

mgr Małgorzata Tabian

Nauczyciele biologii

mgr Jolanta Argier

mgr Alicja Jadczak

mgr Edyta Świerc

Nauczyciele chemii

mgr Jolanta Argier

mgr Lidia Barteczko

mgr Krzysztof Dynak

mgr Alicja Jadczak

mgr Ewelina Konieczna

mgr Adam Oszek

Nauczyciele fizyki

mgr Ilona Olchawa

mgr Bartosz Wiertalak

Nauczyciele geografii

mgr Jolanta Argier

mgr Renata Magdoń

mgr Lucyna Mietełka

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Andrzej Barucha

mgr Marta Gorzkowska

mgr Izabela Korgól-Obuch

mgr Cezary Otremba

dr Paweł Pakosz

mgr Józef Raudzis

mgr Edyta Świerc

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Marta Gorzkowska

mgr Izabela Korgól-Obuch

mgr Agnieszka Mach

Nauczyciele informatyki

dr inż. Marcin Majer

mgr Joanna Mościńska

mgr Ilona Olchawa

mgr Adam Oszek

dr Paweł Pakosz

Nauczyciele przedsiębiorczości

mgr inż. Ewa Michalska

mgr Elżbieta Adaszyńska-Świerc

mgr Renata Małecka

Nauczyciele religii

mgr Bartłomiej Kempe

dr Gabriela Seifert-Knopik

Nauczyciele plastyki

mgr Dorota Mrowiec-Wach

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele bezpieczeństwa i higieny pracy

mgr Andrzej Barucha

mgr Joanna Kozdraś

Nauczyciele przygotowania do działalności gospodarczej

mgr Renata Małecka

Technik Agrobiznesu

mgr Elżbieta Adaszyńska-Świerc

mgr Jolanta Argier

mgr Bernard Burek

mgr inż. Tamara Deblessem

mgr Józef Grela

mgr Renata Szwej

Technik Analityk

mgr Lidia Barteczko

mgr Krzysztof Dynak

mgr Alicja Jadczak

mgr Ewelina Konieczna

mgr Adam Oszek

mgr inż. Małgorzata Stankiewicz

Technik Usług Fryzjerskich

mgr Barbara Brandys

mgr Beata Hanulewicz

mgr Justyna Kowol

mgr Grażyna Król

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

mgr Mateusz Berlik

mgr Jan Łazowski

dr inż. Marcin Majer

mgr Ilona Olchawa

mgr inż. Małgorzata Stankiewicz

Technik Logistyk

mgr Elżbieta Adaszyńska-Świerc

mgr Danuta Głuch

mgr Olha Hurzhii

mgr Renata Małecka

mgr Patrycja Mazurkiewicz

mgr Anna Orlińska

Technik Ochrony Środowiska

mgr Bernard Gawlik

mgr Lucyna Mietełka

mgr Renata Patola

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Agnieszka Mach

mgr Wiesław Skoczylas

SZKOLNE służby psychologiczno-pedagogiczne

Pedagog

mgr Anna Piernikarska

Psycholog

mgr Anna Wójciak-Sokołowska

Pedagog specjalny

mgr Elżbieta Pędzik

dr Gabriela Seifert-Knopik

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Gruszczyńska

Logopeda

mgr Anna Kostyra-Koza

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content