loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Wyprawka szkolna – dofinansowania

26 sierpnia 2020

Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na podręczniki szkolne w ramach:

Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku
“Wyprawka Szkolna”

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników będą objęci uczniowie

  • słabowidzący
  • niesłyszący
  • słabosłyszący
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwota dofinansowania:

  • Branżowa Szkoła I stopnia – 390,00 zł
  • Technikum – 445,00 zł.

Szczegółowe informacje o procedurze składania wniosku w załączniku z pełną treścią komunikatu poniżej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content