loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Egzaminy poprawkowe sierpień 2021

13 lipca 2021

MATEMATYKA
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczniowie klas: 2gW, 2A, 2F, 2gF, 2N, 4G, 4L
Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący: M. Gamrot, Egzaminator: J. Mościńska, Członek: I. Gołaszewska
Część pisemna: sala 10, godz. 9:00
Część ustna: sala 10, godz.: 10:45

PODSTAWY TEORETYCZNE METOD ANALITYCZNYCH
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczennica klasy: 3A
Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący: M. Gamrot, Egzaminator: A. Jadczak, Członek: P. Nabrzuchowski
Sala: 10, godz. 13:00

JĘZYK ANGIELSKI W ANALITYCE
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczennica klasy: 3A
Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący: M. Majer, Egzaminator: Izabela Kołodziejczyk, Członek: Katarzyna Rusek
Sala: 8, godz. 11:00

PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI DO DRUKOWANIA
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczniowie klasy: 1G, 2gG

INFORMATYKA
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczeń klasy: 2gL

PODSTAWY POLIGRAFII
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczeń klasy:
2G

Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący: M. Majer, Egzaminator: M. Berlik, Członek: M. Stankiewicz, I. Olchawa
Sala: A, godz.: 9:00

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczeń klasy: 2G
Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący: L. Barteczko, Egzaminator: M. Jasińska, Członek: J. Kozdraś
Sala: 115, godz.: 13:00

FIZYKA
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczniowie klas: 1G, 3B
Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący: M. Majer, Egzaminator: I. Olchawa, Członek: K. Dumana
Sala: 8, godz. 13:00

PRACOWNIA GRAFIKI DTP
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczniowie klasy: 2gG

PRACOWNIA GRAFIKI DTP
23.08.2021 (poniedziałek)

Uczeń klasy: 3G

PODSTAWY MODELOWANIA I MASZYN 3D;
PRACOWNIA OBRÓBKI WYDRUKÓW

23.08.2021 (poniedziałek)

Uczeń klasy: 4G

Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący:
L. Barteczko, Egzaminator: P. Dzierwa, Członek: M. Stankiewicz
Sala: A, godz.: 11:00

LISTY IMIENNE ZDAJĄCYCH DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content