loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

21 października 2021

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu zaprasza nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą i placówką do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą.

Program kursu jest zgodny z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Obszary tematyczne:

1) przywództwo edukacyjne w szkole;

2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

3) polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku;

4) zarządzanie zasobami ludzkimi;

5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym, a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Kierownik formy: Bożena Grębowiec b.grebowiec@mcwe.opole.pl

Prowadzący: konsultanci MCWE i pracownicy uczelni

Termin realizacji: październik 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Liczba godzin: 215

Odpłatność: 1500 zł (płatne w 3 ratach; wpisowe 100 zł)

Zapisy za pomocą kalendarza na stronie internetowej Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

Zapraszamy!

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content