loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zapytanie ofertowe na „Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic.”

15 kwietnia 2021

AKTUALIZACJA z dn. 15.04.2021 r.:

Postępowanie zostaje unieważnione ponieważ cena brutto jedynej złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic, 
w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego


TERMIN SKŁADANIA OFERT: w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej jako scan podpisanej oferty lub w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym., osobistym) i, w związku z zakresem wprowadzonych zmian, przesłana do dnia 30.03.2021 r. do godz. 15:00 na adres: klopotba@wp.pl.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/36551

Załączniki do zapytania ofertowego:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content