loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zasady bezpieczeństwa podczas matur

02 czerwca 2020

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego w czasie egzaminów maturalnych
w ZSZ im. S. Staszica w Opolu
8.06 – 29.06.2020

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie możesz również uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej jeżeli osoba, z którą mieszkasz, przebywa na kwarantannie.
 2. Jeżeli jesteś chory lub zachorujesz w trakcie sesji egzaminacyjnej, poinformuj telefonicznie Dyrekcję szkoły. Pamiętaj, że będziesz miał szansę zdawać egzaminy w drugim terminie.
 3. Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami nie zdejmuj maseczki/przyłbicy. Będziesz mógł to zrobić dopiero w sali egzaminacyjnej. Pamiętaj również o zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie/wychodzi do toalety/kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić Cię o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Dostosuj się do następujących instrukcji wejścia do szkoły i wyjścia w dniach 8.06–10.06.2020 :
 • klasy 4a i 4f i absolwenci : wejście do szkoły głównym wejściem i przejście do sali egzaminacyjnej.
 • klasy 4g i 4l – wejście z tyłu szkoły ( wejście ewakuacyjne od strony Odry) przejście do wyznaczonej sali egzaminacyjnej.

  W pozostałych terminach można będzie wejść wejściem głównym.

  7. Wchodząc do szkoły, zdezynfekuj ręce płynem dezynfekującym, dostępnym w podajnikach. Będziesz musiał zdezynfekować ręce również przy wejściu na salę egzaminacyjną.
  8. Jeżeli z powodów zdrowotnych nie możesz zdezynfekować rąk, będziesz musiał włożyć jednorazowe rękawiczki.
  9. Informacja o godzinie przyjścia do szkoły, rozpoczęcia egzaminu oraz przydziale maturzystów do sal, dostępne będą na stronie internetowej szkoły.
  10. Po wejściu do szkoły idź bezpośrednio do sali egzaminacyjnej. Nie spaceruj po szkole, zachowaj odległość przynajmniej 1,5 od kolegów i koleżanek na korytarzu.
  11. Nie przynoś na egzamin zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek. Jeżeli to możliwe, zostaw telefon komórkowy w domu.
  12. Rzeczy osobiste będziesz mógł zostawić w foliowej „koszulce”, przeźroczystej torebce , którą umieścisz w worku w wyznaczonej sali.

  Dla uczniów klas są przygotowane poszczególne sale lekcyjne:
 • 4f – sala 103
 • 4a – sala 104
 • 4g – sala 106
 • 4l – sala 111
 • absolwenci – sala 115

  13. Na salę egzaminacyjną możesz wnieść tylko przybory i materiały wymienione w Komunikacie Dyrektora CKE. MUSISZ MIEĆ WŁASNE PRZYBORY DO PISANIA ! Dodatkowo możesz wnieść:
 • chusteczki higieniczne
 • pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk
 • ołówek
 • butelkę niegazowanej wody mineralnej
  14. W czasie egzaminu słuchaj UWAŻNIE poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej.
  15. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości lub wcześniej skończysz egzamin – podnieś rękę.
  16. Jeżeli skończysz pisać egzamin wcześniej, będziesz mógł wyjść. UWAGA! Jeżeli do końca egzaminu pozostanie 15 minut, będziesz musiał poczekać i zostać do końca egzaminu.
  17. Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE opuść budynek szkoły. Nie czekaj na innych zdających, wrażeniami z egzaminu podzielisz się w domu za pomocą mediów społecznościowych.
  18. Jeżeli przyjedziesz do szkoły wcześniej lub masz przerwę w zdawaniu egzaminów, możesz wyjść ze szkoły lub poczekać na egzamin przed budynkiem szkoły. Proszę nie czekać na egzamin w budynku szkoły. Proszę nie gromadzić się.
  19. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

ZAWSZE PAMIETAJ :

 • ZACHOWAJ CO NAJMNIE 1,5 ODLEGŁOŚCI ODSTĘPU OD INNYCH OSÓB
 • ZAKRYWAJ USTA I NOS PO WEJŚCIU DO SZKOŁY, NOŚ MASECZKĘ ROZMAWIAJĄC Z KOLEGAMI, KOLEŻANKAMI I NAUCZYCIELAMI
 • CZĘSTO MYJ I DEZYNFEKUJ DŁONIE
 • ZAKRYWAJ USTA ZGIĘCIEM ŁOKCIA, KIEDY KICHASZ ALBO KASZLESZ
 • JEŻELI POCZUJESZ SIĘ ŹLE, NATYCHMIAST POINFORMUJ O TYM NAUCZYCIELA LUB DYREKCJĘ SZKOŁY
Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content