loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Szkolna Debata w ramach projektu Złote Szkoły NBP

08 marca 2024

Nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego. Temat tegorocznej edycji to: POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT NBP I JEGO FUNKCJA EMISYJNA. Została utworzona Drużyna Ambasadorów Wiedzy Ekonomicznej, którą reprezentują nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.

W ramach projektu w dniu 29 lutego 2024r. przygotowano i przeprowadzono w naszej szkole Debatę pod tytułem POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT – NBP  I JEGO FUNKCJA EMISYJNA. Przedsięwzięcie miało formę panelu dyskusyjnego. W rolę ekspertów wcielili się uczniowie starszych klas, którzy występowali jako fachowcy z następujących dziedzin:

Artysta numizmatyk
Ekonomista
Prawnik
Przedstawiciel NBP

Profesjonalny poziom debaty zapewnili też specjalni Goście – eksperci z instytucji związanych z finansami, podatkami i obrotem gotówkowym. Były to: pani Ewelina Roguła Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu i pani Iwona Korzanowska – Kierownik Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających z I Urzędu Skarbowego w Opolu. Zgromadzona publiczność liczyła 47 osób.

Głównym tematem dyskusji był proces tworzenia polskich znaków pieniężnych oraz ich rola w gospodarce. Moderator Debaty Estera Nicpon, tak kierowała przebiegiem spotkania, że poruszane tematy dotyczyły zarówno teoretycznych problemów obrotu środkami finansowymi, jak i praktycznych spraw, z którymi młodzież spotyka się na co dzień. Szczególnie ważna była możliwość bezpośredniego zadawania pytań przez publiczność, która brała czynny udział w rozmowie.

Padały ciekawe i trudne pytania, które eksperci w profesjonalny sposób wyjaśniali. Oprawą całej debaty było też przygotowanie i wykorzystanie środków audiowizualnych, prezentacji, wykresów i symulacji.

Spotkanie zostało zarejestrowane na filmie.

Dzięki przedsięwzięciu uczniowie zdobyli bardzo wartościową wiedzę, nie tylko na temat pieniędzy, ale również rozwinęli umiejętność pracy w grupie, szukali nowych sposobów rozwiązywania problemów oraz wzmacniali komunikację interpersonalną.

Osoby odpowiedzialne za projekt:
Agnieszka Koropiecka
Renata Małecka
Ewa Rakszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content