loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu zawodoznawczego dla 30 uczniów ZSZ nr 4 oraz pleneru malarskiego…

13 września 2021

Zapytanie ofertowe na „Organizację w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18:

a) Część 1 wyjazdu zawodoznawczego dla 30 uczniów technikum realizujących zajęcia dodatkowe z turystyki aktywnej wraz z opiekunami – turystyka kajakowa: spływ kajakowy doliną Małej Panwi.


b) Część 2 kursu w zakresie plenerów malarskich dla 15 uczniów ZPPKP wraz z opiekunem.”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej jako scan podpisanej oferty lub w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym, osobistym) i przesłana do dnia 21.09.2021 r. do godz. 13:00 na adres: sekretariat@staszic.opole.pl.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69215

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 21.09.2021 r. ORAZ  O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – część 1załącznik nr 6.

Załączniki:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content